Turvallinen osto ja myynti

Myyjän vastuu virheistä on kaksi vuotta

Myyjä on vastuussa kaksi vuotta, jos kaupan teon jälkeen ilmenee jotain yllättävää. Turvaan aina myyjän aseman yksilöimällä kauppakirjaan huolellisesti kaikki asunnon puutteet ja viat sekä sen, kuka niiden korjaamisesta vastaa.

Ostajan velvollisuus

Asunnon ostajan vastuu koostuu ennakkotarkastusvelvollisuudesta ja velvollisuudesta ilmoittaa myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa.

Ostaja ei saa vedota virheenä sellaiseen seikkaan, jonka hänen katsotaan voineen tietää jo ennen kauppan tekoa. Jos ostaja on tarkastanut asunnon tai ilman hyvää syytä jättänyt niin tekemättä, ei hän voi vedota tällaiseen seikkaan, jonka hän olisi tarkastuksessa pystynyt havaitsemaan.

Minun kanssani asiakas on aina oston yhteydessä hereillä ja tarkkana, niin että kauppa ei tuo kummallekaan osapuolelle yllätyksiä.

i

Paperit kuntoon

Selvitykset, omistukset, todistukset, rekisteriotteet

Tiedot ostajalle

Varmistetaan ostajalla olevan kaikki kauppaan vaikuttavat tiedot.

Oikea hinnoittelu

Oikea lähtöhinnan taso ja realistinen myyntiaika.

Asuntokauppalaki

Asuntokauppalakia noudatetaan, hyvän välitystavan mukaiset ehdot.

Kiinteistönvälittäjän vastuu

Mistä pidän huolen ja missä kaikessa voin auttaa?

Kuluttajavirasto on määritellyt välittäjän vastuut erikseen sekä myyjälle että ostajalle. Oleellista on muistaa, että välittäjän on aina otettava huomioon kummankin osapuolen etu.

Kuusisen kanssa kaikki selvitykset tehdään perusteellisesti ja asioista puhutaan rehdisti faktoihin tukeutuen.

Kokemus isännöinnistä, remontoinnista ja peruskorjaamisesta helpottaa myyntikohteiden taustojen, kuten remonttitarpeen sekä sen kustannusten ja rahoituksen selvittämistä kaupan osapuolille.

Asuntokauppa on aina ainutlaatuinen tapahtuma. Sen sijaan, että sattumanvaraisesti kuka tahansa lähtee esittelemään kohdetta, kaikki ostajakontaktit kanavoituvat kauttani.

Hoidan myyntikohteen kaikki asiakasyhteydet toimeksiantosopimuksen laatimisesta kaupantekoon saakka. Asiakkaana voit olla varma siitä, että myytävän kohteen yksityiskohdatkin ovat tiedossani.

Mikä mietityttää?

Usein kysytyt kysymykset

Katso alta löydätkö vastauksen kysymykseesi. Voit myös soittaa minulle numeroon +358 400 777 778 tai laittaa viestiä yhteyslomakkeen, sähköpostin tai Whatsappin kautta.

Mistä saan lainhuudatustodistukset?

Kiinteistöjärjestelmän tiedot ovat julkisia, ja kuka tahansa saa ostettua minkä tahansa kiinteistön lainhuutotodistuksen, rasitustodistuksen ja kiinteistörekisteriotteen reaaliaikaisina esimerkiksi maanmittauslaitoksen verkkopalvelusta. Kuusinen huolehtii puolestasi  oikeiden todistusten hankinnasta.

Mikä on maakaari?

Maakaari on kiinteistökaupan laki.  Se edellyttää osapuolet, kaupan kohteen ja kaupan ehdot

Kiinteistökaupassa mennään maakaaren mukaan ja asuntokaupassa asuntokauppalain mukaan. Osakekaupassa myydään irtainta omaisuutta ja se on kahden välinen sopimus, mutta kiinteistökaupassa tarvitaan kaupanvahvistajan vahvistus.

Onko vanha talo turvallisinta myydä purkukuntoisena?

Se onko kiinteistön arvo talon arvo vai tontin arvo, riippuu paljon sijainnista. Kauppakirjaan voidaan myös kirjata, että jos ilmenee vaurioita, enimmäiskorvausmäärä on tietty euromäärä. 
Purkukuntoisena myynti ei ole ongelma jos talon kauppahinta ei ole ristiriidassa sen kanssa, että ilmoitetaan myytävän purkukuntoista taloa.

Jos hinta on paljon suurempi kuin mitä purkukuntoisesta talosta yleensä pyydettäisiin, niin siinä voi olla riskin mahdollisuus.

Tällöin ostaja voi väittää jälkikäteen, että kauppakirjaan on tullut harhaanjohtava merkintä kunnosta. Tämä perustuisi päättelyyn sovitusta hinnasta, että tosiasiassa kyse olikin normaalista talokaupasta myyjän vastuineen.

Onko kuntotarkastus pakollinen?

Kuntotarkastus ei ole lakisääteinen, mutta erittäin suositeltava.

Kuntotarkastuksessa sekä myyjä että ostaja saavat raportin siitä, missä kunnossa kaupan kohde on.

KULTAISET NELIÖT OY

Pihatörmä 1 A, 3 krs
02240 Espoo

Tammenranta 19
12400 Tervakoski

Puh. 0400 777 778
juha.kuusinen@kultaisetneliot.fi
www.kultaisetneliot.fi