Turvallinen osto ja myynti

Myyjällä on vastuu talon puutteista ja virheistä.

Myyjän vastuuta voidaan rajoittaa vain kirjaamalla ennen kauppaa ostajalle yksilöidysti tiedoksi talon puutteet ja virheet. Tällöin ostaja tietää, mitä myyjä ei ota vastattavakseen ja pystyy arvioimaan tiedon merkityksen kauppahinnasta sovittaessa. Muussa tapauksessa talokauppa voidaan jopa purkaa virheen vuoksi.

Usein käytetty kauppakirjan ehto: “myyjä ostaa kiinteistön sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä” ei rajoita myyjän vastuuta talokaupan virheistä.

Ostajan velvollisuus

Talokauppaa sääntelevä maakaari edellyttää, että ostaja on tutustunut kaupan kohteeseen huolellisesti.

Jos hän on myyjän antamien selvitysten lisäksi nähnyt vaikkapa vesivahinkoon viittaavan läikän, keittiön katossa , myös hänen velvollisuutensa voi olla tarkemmmin selvittää mistä siinä on kyse. Ostaja ei myöhemmin voi vedota virheeseen, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita.

i

Paperit kuntoon

Omistukset, rasitukset, rasitteet ja oikeudet, kaavoitus.

Tiedot ostajalle

Varmistetaan ostajalla olevan kaikki kauppaan vaikuttavat tiedot.

Oikea hinnoittelu

Oikea lähtöhinnan taso ja realistinen myyntiaika.

Kauppakirja

Kiinteistönvälittäjän vastuu

Mistä pidän huolen ja missä kaikessa voin auttaa?

Kuluttajavirasto on määritellyt välittäjän vastuut erikseen sekä myyjälle että ostajalle. Oleellista on muistaa, että välittäjän on aina otettava huomioon kummankin osapuolen etu.

Kuusisen kanssa kaikki selvitykset tehdään perusteellisesti ja asioista puhutaan rehdisti faktoihin tukeutuen.

Kokemus isännöinnistä, remontoinnista ja peruskorjaamisesta helpottaa myyntikohteiden taustojen, kuten remonttitarpeen sekä sen kustannusten ja rahoituksen selvittämistä kaupan osapuolille.

Asuntokauppa on aina ainutlaatuinen tapahtuma. Sen sijaan, että sattumanvaraisesti kuka tahansa lähtee esittelemään kohdetta, kaikki ostajakontaktit kanavoituvat kauttani.

Hoidan myyntikohteen kaikki asiakasyhteydet toimeksiantosopimuksen laatimisesta kaupantekoon saakka. Asiakkaana voit olla varma siitä, että myytävän kohteen yksityiskohdatkin ovat tiedossani.

Mikä mietityttää?

Usein kysytyt kysymykset

Katso alta löydätkö vastauksen kysymykseesi. Voit myös soittaa minulle numeroon +358 400 777 778 tai laittaa viestiä yhteyslomakkeen, sähköpostin tai Whatsappin kautta.

Mistä saan lainhuutotodistuksen?

Kiinteistöjärjestelmän tiedot ovat julkisia, ja kuka tahansa saa ostettua minkä tahansa kiinteistön lainhuutotodistuksen, rasitustodistuksen ja kiinteistörekisteriotteen reaaliaikaisina esimerkiksi maanmittauslaitoksen verkkopalvelusta. Kuusinen huolehtii puolestasi  oikeiden todistusten hankinnasta.

Mikä on maakaari?

Maakaari on kiinteistökaupan laki.  Se edellyttää osapuolet, kaupan kohteen ja kaupan ehdot

Kiinteistökaupassa mennään maakaaren mukaan ja asuntokaupassa asuntokauppalain mukaan. Osakekaupassa myydään irtainta omaisuutta ja se on kahden välinen sopimus, mutta kiinteistökaupassa tarvitaan kaupanvahvistajan vahvistus.

Onko vanha talo turvallisinta myydä purkukuntoisena?

Talo voidaan myydä purkukuntoisena, jose se tosiasiassa on purkukuntoinen.

Jos hinta on paljon suurempi kuin mitä purkukuntoisesta talosta yleensä pyydettäisiin, niin siinä voi olla riidan mahdollisuus.

Tällöin ostaja voi väittää jälkikäteen, että kauppakirjaan on tullut harhaanjohtava merkintä talon kunnosta. Tämä perustuisi päättelyyn sovitusta hinnasta, että tosiasiassa kyse olikin normaalista talokaupasta myyjän vastuineen.

Onko kuntotarkastus pakollinen?

Kuntotarkastus ei ole lakisääteinen, mutta erittäin suositeltava.

Kuntotarkastuksessa sekä myyjä että ostaja saavat raportin siitä, missä kunnossa kaupan kohde on.

Suosittelen kuntotarkastuksen teettämistä ennen markkinoinnin aloittamista. Tällöin ostajalla on jo raportti käytössään siinä vaiheessa kun hän tutustuu kohteeseen.

KULTAISET NELIÖT OY

Pihatörmä 1 A, 3 krs
02240 Espoo

Tammenranta 19
12400 Tervakoski

Puh. 0400 777 778
juha.kuusinen@kultaisetneliot.fi
www.kultaisetneliot.fi